Søger en kæreste Haderslev

Senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp, bliver du indkaldt til den første samtale, hvor jobcentret vurderer, om du er jobparat eller aktivitetsparat.Hvis jobcentret vurderer, at du er i stand til at komme i arbejde inden for en kortere periode, er du jobparat og skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Kontanthjælpen afhænger også af, om du har formue eller indtægter.

søger en kæreste Haderslev

Indsatsen skal samtidig tage hånd om dine forskellige udfordringer, fx sociale eller sundhedsmæssige problemer.Du kan også få andre beskæftigelsesrettede tilbud som fx ansættelse med løntilskud eller virksomhedspraktik, hvis kommunen vurderer, at det er relevant for dig.Jobcentret vil med udgangspunkt i din joblog på Jobnet løbende følge op på, om du søger job tilstrækkeligt seriøst, realistisk og bredt.Kommunen ser også bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til din eller din eventuelle families erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.Kommunen ser desuden bort fra en række nærmere bestemte former for formue.

Søger en kæreste Haderslev

Er det ikke tilfældet, vil jobcentret stille yderligere krav til din jobsøgning og gennem klare aftaler sikre, at du reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.Du skal til samtale med jobcentret mindst 4 gange inden for 12 måneder.Dog ses der ved beregningen af kontanthjælp bort fra 25,74 kr. Det beløb, der samlet kan ses bort fra, kan ikke beregnes på grundlag af mere end 160 timer pr. Senest tre uger fra din første henvendelse til kommunen skal du lægge dit cv ind i Jobnet. søger en kæreste Haderslev-20søger en kæreste Haderslev-41 Kommunen – jobcentret – indkalder dig til tre samtaler i løbet af de første tre måneder.Hvis jobcentret vurderer, at du ikke kan komme i arbejde inden for en kortere periode, er du aktivitetsparat. Hvis du er gift, påvirker din ægtefælles formue og indtægt, hvor meget du kan modtage i kontanthjælp.

  • Wenn ein mann lange single ist
  • Online dating erfahrungen Nürnberg
  • Mannheim steamroller concert dates
  • Online partnerbörse Wiesbaden
  • Secret casual dating Wuppertal
  • Single chat free Dortmund
  • Sex-date Solingen
  • Singletreffen aachen

Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis du eller din eventuelle ægtefælle har formue, som kan dække jeres økonomiske behov.

Kommunen nedsætter din kontanthjælp, hvis du uden rimelig grund fx: Nedsættelsen af kontanthjælpen bliver foretaget for det antal dage, hvor du er udeblevet m.v. En skærpet sanktion betyder, at du mister retten til kontanthjælp i en periode på op til tre måneder.

Hjælpen kan kun ophøre, hvis kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som du kan tage imod og dermed opfylde din pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder.

Hvis du undervejs får brug for støtte til at sikre, at du kan gennemføre de aktiviteter, der er aftalt, kan kommunen bevilge dig en mentor.

Hvis du er vurderet aktivitetsparat, skal jobcentret løbende følge tæt op på den indsats og hjælp, du får.

Published

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *